TÔN GIÁO
 

Nhà nước Đức là một nhà nước thế tục, nhưng quyền tự do tín ngưỡng được hiến pháp bảo đảm và hoạt động tôn giáo được tài trợ bằng một khoản thuế đóng góp tự nguyện cho nhà thờ. Khoảng 90% dân Đức có đóng thuế nhà thờ.

Cho dù một cá nhân có đóng thuế cho nhà thờ này hay không thì họ vẫn được chính quyền địa phương đối xử hoàn toàn không phân biệt với những người khác, nhưng những người thuê nhân công có nghĩa vụ phải thêm một khoản sai biệt cho những người làm công để đóng khoản thuế này.

Vì vậy, không như điều quốc gia Tây phương khác, nơi sinh hoạt tôn giáo đang ngày càng suy giảm, các nhà thờ ở nước Đức được duy trì và tài trợ khá tốt, các linh mục, mục sư và cha sở ở đây có được một cuộc sống vững vàng.

Chủ nhật là ngày nghỉ; các cửa tiệm đều đóng cửa. Ở một số nơi thậm chí còn có quy định cấm người dân không được giặt giũ và phơi quần áo vào ngày nghỉ.

Khoảng 50% dân chúng Tây Đức cũ theo đạo công giáo, một nửa theo tin lành. Đông Đức cũ cũng bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng. Khoảng 80% dân chúng theo đạo tin lành, còn lại là công giáo. Nhưng Đông Đức cộng sản cấm giảng dạy tôn giáo trong trường học, những nghi thức xã hội chủ nghĩa thay thế cho nghi thức tôn giáo trong những sự kiện như chào đời, cưới hỏi hay qua đời.

 
CÔNG GIÁO

Những người theo đạo công giáo ở vùng ở Tây Đức đa số nằm ở miền Nam: các hạt Rheineland, Saarland và Baravia. Ở Baden-Wüttermberg và Bắc Rheine-Westphalia thì số giáo dân công giáo và tin lành tương đương nhau. Giáo hội công giáo ở Đức bao gồm 27 địa phận với 7 tòa Tổng Giám Mục – Köln, Paderborn, München, Bamberg, Freiburg, Hamburg và Berlin. Các ngày lễ Mình Thánh Chúa và lễ Thăng Thiên đầy màu sắc truyền thống được tổ chức ở những vùng có đa số giáo dân theo đạo công giáo.
Xin xem thêm phần Giáo Hội Công Giáo Đức.

nach oben (top)

 
TIN LÀNH

Giáo dân tin lành ở Đức đa số thuộc về 3 dòng theo tên gọi khác nhau: dòng Luther, dòng cải cách hay dòng Calvin và dòng hợp nhất (kết hợp giữa Calvin và Luther). Đạo Tin lành được phổ biến ở miền Bắc. 24 Giáo hội hầu như hoàn toàn độc lập được tập hợp thành một khối liên kết gồm gọi là Evangelische Kirche in Deutschland, mà đứng đầu là một công đồng phụ trách các vấn đề về luật lệ và một hội đồng để thực thi những vấn đề này. Hầu hết các Giáo hội dòng Luther được tập hợp vào giáo hội phúc âm Luther hợp nhất Đức quốc, viết tắt là VELKD.

nach oben (top)

 
CÁC TÔN GIÁO KHÁC

Do Thái Giáo: Trước năm 1933, số dân Do Thái ở nước Đức khoảng 530.000 người. Nhưng sự khủng bố của nhóm giải pháp tối hậu thời Đức quốc xã và việc di cư đã làm cho dân số của cộng đồng này giảm đi, chỉ còn lại khoảng 40.000 người như ngày nay. Nước Đức có 69 giáo đoàn Do Thái giáo, các giáo đoàn lớn nhất ở Berlin và Frankfurt (trung tâm tài chính và ngân hàng này chính là do những người Do Thái hình thành). Các nhà lãnh đạo Đức trước đây đã thực hiện những hành động bày tỏ sự ăn năn hối lỗi tại Đài Tưởng Niệm chiến tranh ở Israel, chấp thuận việc đền bù và đã trả nợ cho Israel trong thập niên 1970. Việc đa số người Do Thái ngần ngại không muốn quay về Đức đã làm mất đi rất nhiều những tài năng sáng tạo của đất nước này. Gần đây phong trào Bài Do Thái đã nổi lên ở một số vùng trong nước, khiến cho đa số người Đức phải lo lắng.

  
Mục Vụ Công Giáo Việt Nam
miền Ðông Bắc Ðức
(www.DHGT-2005.net)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trang in (Printversion)
 
  Công Giáo
  Tin Lành
  Các Tôn Giáo khàc
 
nach oben (top)
 
 Trang Trung Ương (Official Website): www.wjt2005.de    
 Trung Tâm Mục Vụ Borsum © (Impressum)