Chương Trình đón Thánh Giá tại các Ðịa Phận Ðức
 
Lịch Trình Các Giáo Phận, các Phong Trào
Ghi Chú
04.04.04: 9g15

Thánh Lễ với
ÐHY Sterzinsky tại nhà thờ chính toà: St. Johannes (Lilienthalstr. 5,
 Berlin)
Bắt đầu con đường Hành Hương Thánh Giá tại thủ đô Berlin Các Bạn Trẻ của thành phố Sarajewo trao Thánh Giá cho giáo phận Berlin vào Lễ Lá. Rước Thánh Giá từ các trạm Quốc Hội và cổng thành Brandenburger Tor. Sau đó tiếp tục đi đến các địa phận Ðức.
04.04. – 13.04.04 Tổng Giáo Phận Berlin vào dịp lễ Truyền Dầu trong Tuần Thánh.
14.04. - 23.04.04 Giáo Phận Passau Ngày turyền thống Hành Hương của Ðịa Phận đến Trung Tâm Hành Hương Altötting
24.04. - 30.04.04 Giáo Phận Görlitz đưa Thánh Giá đến biên giới Ðức và Ba Lan
01.05. - 13.05.04 Giáo Phận Erfurt 08.05.04, ngày Ðại Kết trong Giáo Phận Erfurt
09.05.04, ngày Hành Hương của Giới Trẻ
14.05. - 15.05.04 Trung Tâm đào tạo Ơn Gọi của Hội Ðồng Giám Mục Ðức tại Freiburg 15.05.04, ngày Hành Hương của Liên Giáo Phận cầu nguyện cho Ơn Gọi tại Fulda
16.05. - 25.05.04 Tổng Giáo Phận Bamberg 15. - 16.05.04, ngày Hành Hương của Giới Trẻ
26.05. - 04.06.04 Giáo Phận Trier 31.05. - 01.06.04, ngày Hành Hương của Giới Trẻ
05.06. - 16.06.04 Giáo Phận Fulda 05. - 06.06.04, mừng 1250 năm, ngày qua đời của Thánh Bonifatius
16.06. - 20.06.04 Ðại Hội Công Giáo Ðức lần thứ 95 tại Ulm Ngày Khai Mạc và Kết Thúc Ðại Hội Công Giáo Ðức
21.06. - 30.06.04 Giáo Phận Hildesheim 25.06.04, ngày Hành Hương ban tối  26.06.04, ngày Giới Trẻ của Giáo Phận
01.07. - 14.07.04 Giáo Phận Würzburg und Eichstätt Würzburg: 04. - 11.07.04, Tuần Hành Hương của Giáo Phận 10.07.04, ngày Giới Trẻ của Giáo Phận
15.07. và 18.07.04 Ngày gặp gỡ các Ca Ðoàn Công Giáo Ðức tại Köln Dịp họp mặt các Ca Ðoàn quốc tế
16.07. - 30.07.04
(trừ ngày 18.07.)
Giáo Phận Regensburg 17.07.04, ngày Giới Trẻ của Giáo Phận
31.07. - 06.08.04 Cộng Ðoàn Emmanuel Họp mặt quốc tế tại Altöttig
07.08. - 13.08.04 Hướng Ðạo Công Giáo Trại Hè Hướng Ðạo tại Westernohe
14.08. - 15.08.04 Giới Trẻ Liên Bang Ðức Họp mặt quốc tế của Giới Trẻ theo tiểu bang và liên bang tại Paderborn
16.08. - 19.08.04 Trụ Sở Hội Ðồng Giám Mục Ðức tại Bonn Trụ Sở mới của Hội Ðồng Giám Mục Ðức tại Bonn
20.08. - 03.09.04 Giáo Phận Osnabrück 20.08.04, cầu nguyện và canh thức ban đêm của Giới Trẻ
31.08.04, trên đảo Langeoog
04.09. - 05.09.04 Giáo Phận Münster 04.09.04, ngày Giới Trẻ của Giáo Phận và  Hành Hương đến Bethen
05.09.04, ngày thống hối tại Bethen
06.09. - 12.09.04 Giáo Phận Dresden-Meißen 11. - 12.09.04, ngày Giới Trẻ của Giáo Phận
13.09. - 22.09.04 Giáo Phận Limburg 12. - 19.09.04: ngày kính Thánh Giá của Giáo Phận
23.09. - 03.10.04 Giáo Phận Rottenburg-Stuttgart 25. - 26.09.04, ngày kính Thánh Phanxicô  tại nhà  dòng Siessen
04.10. - 15.10.04 Tổng Giáo Phận Freiburg 07. - 10.10.04, 72 giờ canh thức liên tục
16.10. - 17.10.04 Phong Trào Schönstatt anh thức ban đêm tại Vallendar
17.10.04 Hội Bảo Vệ Giới Trẻ tại Ðức Ngày Bảo Vệ  Giới Trẻ tại Wachtberg
18.10. - 26.10.04 Tổng Giáo Phận Paderborn Con đường Hành Hương từ Tây Ðức sang Ðông Ðức trong Giáo Phận
27.10. - 07.11.04 Giáo Phận Magdeburg Ðến nhà tù tại Raßnitz
08.11. - 14.11.04 Tổng Giáo Phận München và Freising 14.11.04, ngày Hành Hương của Giới Trẻ
15.11. - 26.11.04 Giáo Phận Augsburg 17.11.04, Cầu nguyện Ðại Kết vào ngày Thống Hối 21.11.04, Kết thúc Năm của Ơn Gọi trong Giáo Phận
27.11. - 16.12.04 Giáo Phận Essen Bắt đầu Năm Phụng Vụ mới 05
28.11.04 Trung Tâm Truyền Giáo Adveniat Khai mạc chương trình quyên góp cho Adveniat tại Essen
17.12. - 26.12.04 Các Hội Dòng Tu Ðức  
27.12. - 27.01.05 Trụ Sở Ðại Hội Giới Trẻ  05 tại Köln 30.12.04 - 02.01.05, Tĩnh Tâm cuối năm cho Giới Trẻ
28.01. - 07.02.05 Tổng Giáo Phận Hamburg Tuần Lễ kính Thánh Ansgar, Quan Thày của Giáo Phận
08.02. - 20.02.05 Giáo Phận Aachen Hành Hương cho 3 nước giáp biên giới: Ðức – Bỉ  và  Hòa  Lan
21.02. - 07.03.05 Giáo Phận Mainz  
08.03. - 19.03.05 Giáo Phận Speyer Tất cả các Hạt trong Giáo Phận họp mặt
20.03. - 26.05.05 Tổng Giáo Phận Köln Sẽ đến những Nhà Thờ quan trọng trong Giáo Phận
27.05. - 02.06.05 Trụ Sở Ðại Hội Giới Trẻ  05 tại Köln  
03.06. - 15.06.05 Phong Trào Giới Trẻ 2000 Họp mặt toàn quốc tại München
16.06. - 20.06.05 Trụ Sở của Mục Vụ cho các Dân Du Mục Hành Hương toàn quốc cho Dân Du Mục tại Memmingen
21.06. - 26.06.05 Các Hội Dòng Tu Ðức  
27.06. - 07.07.05 Giáo Phận Münster 01. - 03.07.05, ngày họp mặt của Giáo Phận dịp mừng năm kỷ niệm
08.07. - 15.08.05 Dịp Hành Hương đi bộ 40 ngày của Giáo Phận Dresden và Tổng Giáo Phận Köln Do các phong trào Giới Trẻ Công Giáo Ðức tổ chức dưới sự điều động của Văn Phòng Giới Trẻ của Hội Ðồng Giám Mục Ðức
16.08. - 21.08.05 Ðại Hội Giới Trẻ Thế Giới 05 tại Köln Thánh Giá được dựng tại lễ đài chính của nơi tổ chức và đi đường Thánh Giá vào chiều thứ sáu, 20.8.04
 
  
Mục Vụ Công Giáo Việt Nam
miền Ðông Bắc Ðức
(www.DHGT-2005.net)
 
 
 
 
 
 
 
 
zoom
 
Trang in (Printversion)
 
  Trao Thánh Giá ÐHGT cho Tổng Giáo Phận Köln
  
  Thánh Giá ÐHGT Thế Giới
  
  Ðón Thánh Giá tại các nước Châu Âu
  
  Ðón Thánh Giá tại các Ðịa Phận Ðức
  
  Lễ đón Thánh Giá tại Berlin
  
  Rước Thánh Giá tại thủ đô Berlin
  
  Giới Trẻ VN với Thánh Giá
 
 
nach oben (top)
 
 Trang Trung Ương (Official Website): www.wjt2005.de    
 Trung Tâm Mục Vụ Borsum © (Impressum)