Ý NGHĨA ÐẶC BIỆT
CỦA ÐẠI HỘI GIỚI TRẺ THẾ GIỚI TẠI KÖLN
 

“Chúng tôi đến thờ lạy Người” (Mt 2:2)

Chủ đề Đại Hội Giới Trẻ 2005 hướng chúng ta đến với Chúa Giêsu Thánh Thể trong tâm tình thờ lạy, vì “đến thờ lạy Người” có nghĩa là đến thờ lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. “đến thờ lạy Người” chính là thái độ và biểu hiện sâu sa của niềm tin của các bạn trẻ đối với Chúa Giêsu.

Trong trình thuật Tin Mừng Mát-thêu, “Chúng tôi đến thờ lạy Người” là lời nói của ba nhà đạo sĩ Phương Ðông. Các ngài đến Bê-lem từ những nơi chốn khác nhau. Các ngài cùng đến, cùng tìm gặp và cùng thờ lạy Chúa Giêsu Hài Nhi mới sinh nằm trong máng cỏ: Ðây chính là hình ảnh tuyệt vời của các bạn trẻ sẽ đến tham dự Ngày Giới trẻ Thế giới. Phải, các bạn sẽ đến từ những nơi chốn khác nhau, và từ những phương trời khác nhau trên thế giới. Xưa kia, Ba nhà đạo sĩ phương Ðông đã đến cùng một địa điểm là máng cỏ Bê-lem. Năm nay, các bạn trẻ cũng sẽ cùng nhau đến tại cùng một địa điểm: Köln! Trung tuần tháng 8 này, Köln sẽ là nơi đặt máng cỏ cho Chúa Giêsu hiện diện giữa các bạn trẻ thân thương, chiếc máng cỏ của Ngàn Năm Mới! Hàng ngàn vạn bạn trẻ sẽ cùng đến đây để gặp gỡ nhau, và cùng nhau gặp gỡ Chúa Giêsu nơi máng cỏ Köln.

Như vậy, lần Đại Hội này, Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II muốn các bạn trẻ chúng ta hướng về Chúa Giêsu với ba động tác của niềm tin:

- Tìm đến,
- Thờ lạy,
- và hiến dâng.

Đó chính là những động tác mà ba nhà đạo sĩ Phương Đông đã làm.

“Chúng tôi đến thờ lạy Người” (Mt 2:2). Câu chủ đề này trích từ Phúc âm theo thánh Mát-thêu. Vị thánh sử đã ghi lại câu chuyện lịch sử này trong bối cảnh ba nhà đạo sĩ Phương Đông đến thờ lạy Chúa Giêsu Hài Nhi.
Chọn chủ đề này, Ðức Cố Giáo Hoàng muốn các bạn trẻ hãy noi gương ba nhà đạo sĩ:

- Hăm hở đi tìm gặp Chúa Giêsu;
- Khiêm cung thờ lạy Người; và
- Quảng đại tiến dâng Người lễ vật.

Hôm nay, trong thời đại tân tiến này, như ba nhà đạo sĩ xưa, các bạn trẻ cũng sẽ hăm hở đi đến thành phố Köln để gặp gỡ Chúa Giêsu.

Hôm nay, tại mảnh đất Köln, như ba nhà đạo sĩ xưa, các bạn trẻ sẽ cùng đan tay nhau, nối một vòng tròn thật lớn để thắt chặt tình thân: Chính Chúa Giêsu Thánh Thể đang liên kết các bạn lại, để tiếp tục sống trong cùng một niềm tin! Tại Köln, các bạn sẽ cùng đến bên nhau, cùng quỳ bên nhau, trước sự hiện diện của Chúa Giêsu Thánh Thể, để khiêm cung thờ lạy Người, Thiên Chúa của các bạn!

Hôm nay, tại Köln, các bạn sẽ cùng nghiêng mình trước sự hiện diện của Chúa Giêsu Thánh Thể để tiến dâng Người những lễ vật của tuổi thanh xuân, với những mơ ước cho tương lai cuộc đời, với tuổi xuân đang phơi phới tình yêu tha nhân, với con tim đang tràn trào nguồn sức sống.

Nhiều người nói rằng, không cần phải đi Köln, các bạn trẻ cũng có thể gặp gỡ được Chúa Giêsu, cũng có thể thờ lạy Chúa Giêsu, và tiến dâng lên Người lễ vật. Ðúng vậy, Chúng ta có thể đi tìm gặp Chúa Giêsu mỗi ngày trong lời của Chúa và trong Bí tích Thánh Thể. Nhưng ĐẠI HỘI GIỚI TRẺ THẾ GIỚI LÀ NƠI ĐẶC BIỆT ĐỂ CÁC BẠN TRẺ GẶP GỠ CHÚA GIÊSU. Chính Chúa Giêsu Thánh Thể đã liên kết các bạn trẻ khắp nơi, và làm hiệp nhất các bạn trẻ lại với nhau. Phải, việc các bạn trẻ khắp nơi trên thế giới cùng đến gặp Chúa Giêsu tại Köln, cùng nhau thờ lạy Chúa Giêsu, sẽ là một biểu hiện to lớn của niềm tin, và là dấu chỉ chói ngời cho thế giới về tình yêu hiệp nhất của Giáo Hội, đặc biệt là của thành phần trẻ trong giáo Hội!

Lần này, rồi cũng sẽ như những lần tổ chức Ðại hội Giới trẻ Thế giới trước đây, chính Thánh Thể đã liên kết và quy tụ các bạn trẻ lại với nhau để tạo thành một biểu tượng tuyệt vời của những người trẻ “cùng ăn một Tấm Bánh, và cùng uống chung ly ruợu”. Phỏng theo Tin Mừng chúng ta nói: Các bạn trẻ sẽ từ Ðông chí Tây đến dự Tiệc trong Nước Thiên Chúa!

Rõ ràng Ðại hội Giới trẻ Thế giới năm nay mang một ý nghĩa đặc biệt của tình hiệp thông, vì được tổ chức trong thời gian của NĂM THÁNH THỂ: Ðây là một an bài tuyệt vời của Chúa Thánh Thần! Thời gian của Ðại hội Giới trẻ Thế giới năm nay quả sẽ còn mang thêm một ý nghĩa nữa: Ðó cũng là thời gian để các bạn trẻ hiệp thông cách tích cực hơn và sâu xa hơn với toàn thể Giáo Hội trong việc cử hành Năm Thánh Thể. Theo đó, các thánh lễ được cử hành trong thời gian của Ðại Hội sẽ trở thành như đỉnh cao của Năm Thánh Thể mà chúng ta đang cử hành. Chúng ta nói điều này ở đây thật là chí lý vì hai lý do:

- Thứ nhất, bởi vì, bình thường, trong thánh lễ, các bạn trẻ liên kết với Chúa Giêsu Thánh Thể để hiến dâng chính mình. Xưa kia, các nhà đạo sĩ dâng lễ vật, ngày hôm nay, các bạn trẻ hiến dâng cái quý giá nhất của cuộc đời, đó là chính bản thân mình, nhờ kết hiệp với Chúa Giêsu trong thánh lễ;

- Thứ hai, bởi vì, nếu từ Thánh lễ, chúng ta đón nhận sứ mạng ra đi làm chứng nhân cho Ðức Kitô, thì trong Ðại Hội Giới trẻ năm nay, sứ mạng đó mang một ý nghĩa đặc biệt hơn: Sau khi trao ban cho nhau tình thân thương, và nhất là, sau khi đón nhận nguồn sinh lực vô biên từ Chúa Giêsu Thánh Thể, các bạn trẻ sẽ đón nhận sứ mạng từ nơi Chúa Giêsu, để từ đó, các bạn về lại địa phương của mình, ra sức thực thi sứ mạng ấy trong đời thuờng. Nói khác đi, trong Ðại Hội, Chúa Giêsu, như Tấm Bánh khổng lồ được bẻ ra, phân phát cho tất cả các bạn, để qua các bạn, phân phát cho cộng đồng nhân loại, cách riêng cho những người đói khát bánh và nước trường sinh! Ðồng thời, trong Ðại Hội, các bạn ý thức rằng, nhờ liên kết với Chúa Giêsu Thánh Thể, các bạn sẽ được đồng hóa với Tấm Bánh Giêsu, phải chịu bị bẻ ra, để được phân phát cho mọi người. Và, nhờ liên kết với Chúa Giêsu Thánh Thể, các bạn sẽ nên như hạt lúa mì được gieo vào lòng đất, chịu bị mục nát đi, để sinh nhiều hoa trái.

Tóm lại, ÐẠI HỘI GIỚI TRẺ THẾ GIỚI TẠI KÖLN quả là một Ðại Hội mang một ý nghĩa thật là đặc biệt!

Trong ý nghĩa đó, mời các bạn trẻ khắp nơi cùng đến tham dự Ðại Hội, nghĩa là cùng với hàng triệu bạn trẻ khắp nơi trên thế giới, đến cử hành nghi lễ Bẻ Bánh, để cùng nhau đi vào sự hiệp thông sâu xa hơn với Ba Ngôi Thiên Chúa, với nhau, đặc biệt với Ðức Thánh Cha Bênêdictô XVI, Ðức Tân Giáo Hoàng, Vị Ðại diện của Chúa Kitô.

Nào, ngay từ bây giờ, với tâm tình của Ba nhà Ðạo sĩ phương Ðông, các bạn hãy cùng cất cao tiếng hát: "Chúng tôi đến thờ lạy Người". (Các Bạn có thể vào trang web: www.DHGT-2005.net lấy bài hát chủ đề xuống nghe, bài hát rất hay!)

  
Lm. Gioan Trần Anh Thư
Đài Loan
 
 
 
 
 
 
 
 
Trang in (Printversion)
 
nach oben (top)
 
 Trang Trung Ương (Official Website): www.wjt2005.de    
 Trung Tâm Mục Vụ Borsum © (Impressum)