Các Linh Mục đặc trách Mục Vụ Việt Nam
tại Đức quốc
 
Linh Mục

Mục Vụ trong
Giáo Phận (GP) /
Tổng Giáo Phận (TGP)

  
Lm. Paul Phạm Văn Tuấn
Am Hohen Turm 4
31177 Borsum-Harsum

Website:
www.mucvu-borsum.de

www.dhgt-2005.net
Email:
phamvantuan@dhgt-2005.net


TGP Hamburg,
GP Hildesheim

Điều hành tổng quát cho Mục Vụ Giới Trẻ Việt Nam trong ĐHGT-2005 tại Köln

 

Lm. Franz Nguyễn Thủy SAC
Steigerweg 1
45473 Mülheim

Website:
www.songdao.de

Email:
franznguyensac@songdao.de

TGP Paderborn,
GP Essen

Điều hành tổng quát cho Mục Vụ Giới Trẻ Việt Nam trong ĐHGT-2005 tại Köln

Lm. Stêphanô Bùi Thượng Lưu
Pfizerstr. 5
70184 Stuttgart
Phone: 0711 - 236 90 93

Website:
www.gxvn-stuttgart.de
Email:
info@gxvn-stuttgart.de


GP Rottenburg-Stuttgart
Lm. Antôn Đỗ Ngọc Hà
Schwyzer Str. 2 - 4
13349 Berlin
Phone: 030 – 4530 8884
TGP Berlin
Lm. Giuse Huỳnh Công Hạnh
Emsdettener Str. 242
48485 Neuenkirchen

Email:
conghanh@t-online.de


GP Münster,
GP Onabrück
Lm. Antôn Huỳnh Văn Lộ
Hirschstr. 88
76133 Karlsruhe
Phone: 0721 - 849 060

TGP Freiburg,
GP Limburg,
GP Speyer,
GP Mainz
Lm. Tôma Lê Thanh Liêm
Landsbergerstr. 39
80339 München

Website:
www.gxnvhb.de
Email:
trungtam@catholic.org


TGP München-Freising,
GP Augsburg
Lm. Gioan Nguyễn Hữu Thy
Brunnenstr. 44
66793 Saarwellingen
Phone: 06838 - 860 448

GP Trier
Lm. Dominik Nguyễn Ngọc Long
Roßstr. 77
40476 Düsseldorf

Website:
www.songductin.de
Email:
longnguyen@songductin.de


TGP Köln
Lm. Giuse Nguyễn Văn Tịnh
Bachstr. 128
41239 Mönchengladbach
Phone: 02166 - 265 976

GP Aachen
Lm. Stefan Taeubner SJ
Tiergartenstrasse 30
10785 Berlin

Email:
taeubnersj@yahoo.de


TGP Berlin
Lm. Vinzenz Trần Văn Bằng
St. Michaelstr. 3
97688 Bad Kissingen-Albertshausen
Phone: 09736 - 750 376

Website:
www.lienvung.de.vu
Email:
TVBang@t-online.de
TGP Bamberg,
GP Würzburg,
GP Eichstätt
 
  
Mục Vụ Công Giáo Việt Nam
miền Ðông Bắc Ðức
www.DHGT-2005.net
 
 
 
 
 
Trang in (Printversion)
nach oben (top)
 
 Trang Trung Ương (Official Website): www.wjt2005.de    
 Trung Tâm Mục Vụ Borsum © (Impressum)