Những Vị Đặc Trách Giới Trẻ Việt Nam tại Hải Ngoại
 
Văn Phòng Phối Kết Tông Đồ Mục Vụ VN Hải Ngoại:
Anh Quốc:
Áo:
  • Đức Ông Philip Trần Văn Hoài
Bỉ:
Canada:
Đan Mạch:
Đức:
Hoa Kỳ:
Hòa Lan:
  • Đức Ông Phêrô Trần Văn Hòa
Na Uy:
Nhật Bản:
Pháp:
Phi Luật Tân:
Thụy Điển:
Thụy Sĩ:
Úc Châu:
Ý:
 
  
Mục Vụ Công Giáo Việt Nam
miền Ðông Bắc Ðức
www.DHGT-2005.net
 
 
 
 
 
Trang in (Printversion)
nach oben (top)
 
 Trang Trung Ương (Official Website): www.wjt2005.de    
 Trung Tâm Mục Vụ Borsum © (Impressum)