Chương Trình Văn Nghệ Việt Nam mừng ĐHGT-2005
  
Thứ sáu, 19.08.2005 (16g00 - 18g00)
  
Địa Điểm: Haus der Jugend
Reuterstrasse 100
53113 Bonn
  
Văn Nghệ tổng quát (Phần 1)
Văn Nghệ tổng quát (Phần 2)
Nghi Thức Rửa Chân, Tiệc Thánh Thể, Tưởng Niệm Chúa Chết
Trường Ca Giòng Máu Lạc Hồng
  
(Hình ảnh: www.dhgt-2005.net)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Trở lại
 
nach oben (top)
 
 Trang Trung Ương (Official Website): www.wjt2005.de    
 Trung Tâm Mục Vụ Borsum © (Impressum)