Đoàn Giới Trẻ Việt Nam Từ Đức Quốc
Tham Dự DHGT-2008 Tại Sydney
  

Phần 1: Tham Quan Việt Nam
  
  
29.06.2008:
  
1. Khởi hành từ Frankfurt đi Hà Nội
30.06.2008:
  
2. Chuẩn bị áo thun cho DHGT-2008
01.07.2008:
  
3. Tham viếng thủ đô Hà Nội
02.07.2008:
  
4. Hành trình đi xe ca thăm Kinh Đô Huế

03.07.2008:
  
5. Thăm nhà ĐHY Phanxicô Xaviê Thuận ở Huế
03.07.2008:
  
6. Thăm thành phố Đà Nẵng
03.07.2008:
  
7. Thăm thành phố cổ Hội An
03.07.2008:
  
8. Tắm biển tại bãi Lăng Cô
04.07.2008:
  
9. Hành Hương Đức Mẹ Lavang
04.07.2008:
  
10. Thăm Động Phong Nha
05.07.2008:
  
11. Giao lưu với Giới Trẻ của Giáo Phận Thanh Hóa
05.07.2008:
  
12. Thăm nhà thờ Chính Tòa Phát Diệm
05.07.2008:
  
13. Thăm nhà thờ chính tòa Thái Bình
06.07.2008:
  
14. Tham quan Vịnh Hạ Long
06.07.2008:
  
15. Thánh lễ Chúa nhật tại Hà Nội
06.07.2008:
  
16. Về miền Tây thăm Cần Thơ
06.07.2008:
  
17. Về Cà Mau thăm Mộ Cha Bửu Diệp
12.07.2008:
  
18. Thăm 1 làng rất nghèo tại Cần Giờ
12.7.2008:
  
19. Nghỉ ngơi tại Cửa biển Cần Giờ
12.07.2008:
  
20. Phát học bổng cho học sinh
trường An Thới Đông tại Cần Giờ
  
(Hình ảnh: www.dhgt-2005.net)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Trở lại
 
nach oben (top)
 
 Trang Trung Ương (Official Website): www.wjt2005.de    
 Trung Tâm Mục Vụ Borsum © (Impressum)