Đoàn Giới Trẻ Việt Nam Từ Đức Quốc
Tham Dự DHGT-2008 Tại Sydney
  

Phần Đặc Biệt: Tham Quan Du Lịch
  
  

Tòa Thánh Tây Ninh - Đạo Cao Đài

Huyện Cần Giờ

Địa đạo Củ Chi

Thành Cổ Loa với Vua An Dương Vương


Đền Thánh Gióng -
Đức Phù Đổng Thiên Vương

  
(Hình ảnh: www.dhgt-2005.net)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Trở lại
 
nach oben (top)
 
 Trang Trung Ương (Official Website): www.wjt2005.de    
 Trung Tâm Mục Vụ Borsum © (Impressum)