Đoàn Giới Trẻ Việt Nam Từ Đức Quốc
Tham Dự DHGT-2008 Tại Sydney
  

Phần 2: Tham Dự ĐHGT-2008 tại Sydney
  
  
13.7.2008:
  
1. Ghi danh nhận Túi Hành Hương
13.7.2008:
  
2. Thánh Lễ Chúa nhật tại Sydney
14.7.2008:
  
3. Tham quan thành phố Sydney
Chiều 14.7.2008:

4. Hành hương nhà thờ Chính Tòa Sydney

Sáng 15.7.2008:

5. Thánh Lễ khai mạc cho Giới Trẻ VN

Chiều 15.7.2008:

6. Trên đường đi đến bến tầu Barangaroo tham dự Thánh Lễ khai mạc ĐHGT-2008

Chiều 15.7.2008:

7. Thánh Lễ khai mạc ĐHGT-2008 tại bến tầu Barangaroo

16.7.2008:

8. Sinh hoạt và Thánh Lễ
16.7.2008:

9. Văn Nghệ ĐHGT-2008
17.7.2008:

10. Sinh hoạt và Thánh Lễ
Chiều 17.7.2008:

11. Chào đón Đức Giáo Hoàng tại bến tầu Barangaroo
Sáng 18.7.2008:

12. Sinh hoạt và Thánh Lễ chia tay của Giới Trẻ VN
Chiều 18.7.2008:

13. Đường Thánh Giá của ĐHGT-2008
19.7.2008:

14. Hành Hương đến địa điểm Canh Thức Randwick
19.7.2008:

15. Đêm Canh Thức với Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI
20.7.2008:

16. Thánh Lễ bế mạc ĐHGT-2008 tại Sydney
  
(Hình ảnh: www.dhgt-2005.net)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Trở lại
 
nach oben (top)
 
 Trang Trung Ương (Official Website): www.wjt2005.de    
 Trung Tâm Mục Vụ Borsum © (Impressum)