Mục Vụ Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam
tại Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới kỳ XX. tại Köln
 

Sinh hoạt Mục Vụ Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam tại Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới kỳ thứ XX tại Köln từ ngày 16. - 21.08.05: cùng hợp với Giáo Hội Đức là chủ nhà cho việc tổ chức Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới, hội đồng tuyên úy Việt Nam tại Đức đã ủy nhiệm:

  • Linh mục Phaolô Phạm Văn Tuấn và
  • Linh mục Phanxicô Nguyễn Ngọc Thủy

vào chức vụ điều hành tổng quát cho Giới Trẻ Việt Nam trong những ngày Đại Hội.

Ước lượng khoảng 1.300 Bạn Trẻ Việt Nam trên toàn thế giới sẽ đến Köln tham dự Đại Hội và chúng ta - người Công Giáo Việt Nam sống tại Đức - sẽ đóng vai trò chủ nhà để đón tiếp các Bạn Trẻ Việt Nam. Ban Tổ Chức Trung Ương tại Köln đã trả lời thư vào ngày 09.03.2004 là đang tìm cách giúp đỡ Mục Vụ Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam chọn một địa điểm thích hợp và tiện đường xe công cộng di chuyển cho mọi người. Trong việc tổ chức chung chúng tôi rất cần đến sự trợ giúp của nhiều người, kính mong quý Ông Bà và Anh Chị Em sẵn sàng cộng tác khi được nhờ đến để chúng ta cùng nhau tạo niềm vui cho các Bạn Trẻ Việt Nam.

Ghi danh cho các Bạn Trẻ VN tại Đức: Xin các Bạn Trẻ từ 16 tuổi nên ghi danh chính thức (không có thẻ đeo ngực sẽ không được vào cổng) để được hưởng mọi quyền lợi của một tham dự viên và xin theo dõi những chỉ dẫn ghi danh từ các cha tuyên úy trong vùng.

  
Mục Vụ Công Giáo Việt Nam
miền Ðông Bắc Ðức
(www.DHGT-2005.net)
 
 
 
 
 
 
 
 
Trang in (Printversion)
nach oben (top)
 
 Trang Trung Ương (Official Website): www.wjt2005.de    
 Trung Tâm Mục Vụ Borsum © (Impressum)