Sinh Hoạt Giới Trẻ tại Đức Quốc
dịp Đại Hội Công Giáo 2004
 

Nghi Thức Rước Cờ ĐHGT Thế Giới 2005
Giới Trẻ Việt Nam tại Đức được mời gọi tham dự
Đại Hội Giới Trẻ 2005 tại Köln

Herne - thứ bẩy, 30.5.2004 - Người Công Giáo Việt Nam sống tại Ðức quốc thường gặp gỡ nhau một lần trong năm vào dịp mừng Ðại Lễ Hiện Xuống. Cuộc gặp gỡ này được gọi là Ðại Hội Công Giáo mà năm nay đã được tổ chức lần thứ 28. Ðây là dịp cho mọi giới cao niên, trung niên thanh niên và thiếu nhi gặp nhau - và các linh mục lo mục vụ cho người Việt Nam đều hiện diện để lo phần mục vụ tại Ðại Hội. Trong Thánh Lễ Chúa nhật đã có hơn 2.000 người đến tham dự, trong đó sự hiện diện của Giới Trẻ rất đông. Năm nay mọi người được sinh hoạt theo chủ đề „Sống Hiệp Nhất“

Bắt đầu vào chiều thứ bẩy, 30.5.2004, sau nghi thức khai mạc Ðại Hội, các Bạn Trẻ có giờ sinh hoạt riêng bằng Thánh Lễ Giới Trẻ và Ðêm Canh Thức. Hơn 400 Bạn Trẻ được mời gọi tham dự thánh lễ giới trẻ do cha Phanxicô-Xaviê Nguyễn Ngọc Thủy, Tuyên Úy LĐCGVN tại Đức chủ tế, cùng đồng tế có cha Phaolô Phạm Văn Tuấn, cha Thế, cha Thắng, Cha Stefan Taeubner, cha Giuse Huỳnh Công Hạnh, cha Giuse Ngô Công Hoan và cha Stêphanô Bùi Thượng Lưu.

Mở đầu thánh lễ, cha Thủy đã giải thích thêm về từ ngữ Hiệp Nhất cho các Bạn Trẻ: „... nếu chúng ta muốn có hiệp nhất thì hãy cầu cùng Chúa Thánh Thần vì Ngài là Thần Khí tác động gắn bó chúng ta trở nên hiệp nhất. Chúng ta hiện diện nơi đây là chúng ta nói lên tinh thần hiệp nhất trong lời ca, cùng dâng thánh lễ và cùng cầu nguyện."

Hai Bạn Trẻ được sinh ra và lớn lên tại Đức, nhưng đã đọc Sách Thánh bằng tiếng Việt một cách lưu loát, rõ ràng, đã nói lên tuổi trẻ VN tại Đức không quên cội nguồn và còn tiếp nối tinh thần sống đạo của cha ông Việt Nam.

Thay vào phần chia sẻ Lời Chúa., các bạn trẻ đã được phát một tờ giấy trong đó có hai câu hỏi:

  1. Theo bạn, sinh hoạt gặp gỡ cho bạn trẻ Việt Nam có cần thiết không ?
  2. Sinh hoạt gặp gỡ dàn cho các Bạn Trẻ Việt Nam có dẫn đến sống hiệp nhất không?

Các bạn đã có thời gian khoảng 10 phút để viết câu trả lời. Tất cả càc câu trả lời được thu lại để đúc kết và tìm ra những thao thức của các bạn trẻ.

Cha Phaolô Phạm Văn Tuấn, được hội đồng tuyên úy Việt Nam tại CHLB Đức ủy thác cùng với cha Thủy trong chức vụ điều hành tổng quát cho Giới Trẻ Việt Nam trong thời gian Ðại Hội Gìới Ttẻ Thế Giới 2005 tại Koeln, ngài đã trình bày sơ lược những vấn đề cần phải chuẩn bị cho đại hội.

Tiếp theo một biểu tượng mời Giới Trẻ Việt Nam chuẩn bị tinh thần cho năm 2005, từ cuối hội trường, 10 bạn trẻ đại diện giới trẻ của 10 vùng do các cha tuyên úy Việt Nam phục vụ đã cầm trong tay mười ngọn nến và rước lá cờ ĐHGT 2005 lên cắm trên lễ đài, cùng lúc đó, mọi người đã đứng dậy cùng vỗ tay hân hoan và hát lên bài Hành Trang Tuổi Trẻ, đã tạo một bầu khí nhộn nhịp vui tuơi như thể đang tham dự ĐHGT Thế Giới 2005.

Cha Tuấn ước lượng số tham dự viên Việt Nam từ khắp nơi trên thế giới về tham dự Đại Hội có thể lên đến 1.500 người. Vì thế chúng ta, các Bạn Trẻ Việt Nam sống tại Ðức là chủ nhà, nên chúng ta phái có nhiệm vụ đứng ra đón tiếp mọi người. Một tổ chức lớn như vậy rất cần đến nhiều nhân lực, do vậy trong thời gian 1 năm để chuẩn bị cha Tuấn đã kêu gọi tất cả những ai có khả năng nào thì nên đóng góp vào, hầu như cái gì chúng ta cũng cần hết. Cuối cùng cha Phaolô Tuấn đã đọc Tông Thư của Hội Đồng Giám Mục Đức về ĐHGTTG 2005 cho các bạn trẻ nghe. Xin trích một đoạn như sau:

„... Công cuộc chuẩn bị cho biến cố này phải trở thành một cuộc lên đường tâm linh cho Giáo Hội Đức. Hôm nay chúng ta mừng lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa, là điểm bắt đầu cuộc giảng dạy của Ngài trước công chúng. Điều này khuyến khích chúng ta phải nhận địng được dấu hiệu của thời đại và trách nhiệm của mình là canh tân đức tin và trở nên Giáo Hội truyền giáo. Bởi vậy con đường tiến về Đại Hội là bổn phận và là một cơ hội đặc biệt cho mỗi người.„

„...Anh Chị Em hãy xem Đại Hội Giới Trẻ là sự việc của cá nhân mình và làm sao để sự kiện này trở nên một đề tài đáng chú ý trong môi trường quanh ta và trên toàn đất nước (Ðức) của chúng ta.“

Ðể kết thúc Cha Tuấn cũng giới thiệu trang Homepage tiếng Việt cho Ðại Hội Giới Trẻ 2005 và chân thành mời gọi các bạn trẻ vào xem trang Internet qua địa chỉ:

www.DHGT-2005.net

Qua trang Web này các Bạn Trẻ có thể liên lạc hoặc trao đổi với nhau trong Diễn Ðàn mà hiện thời đã có 50 hội viên ghi danh tham dự.

Sau thánh lễ, các bạn trẻ đã ở lại tham gia sinh hoạt và chung nhau sống đêm canh thức với các cha và các Sơ.

  

(Đức Tín và Bắc Ðức ghi lại)
Mục Vụ Công Giáo Việt Nam
miền Ðông Bắc Ðức
www.DHGT-2005.net

 
 
 
 
 
 
 
 
Trang in (Printversion)
 
Hình ảnh
 sinh hoạt
 
nach oben (top)
 
 Trang Trung Ương (Official Website): www.wjt2005.de    
 Trung Tâm Mục Vụ Borsum © (Impressum)