Cơ Quan Truyền Giáo MISSIO
  

MISSIO - Viện Trợ Cho Một Thế Giới Khác

MISSIO ngày nay - hơn 160 năm kinh nghiệm. Vào năm 1822 một người phụ nữ 23 tuổi tại Lyon tên Pauline Marie Jaricot. Cô thành lập một "Hội Truyền Bá Ðức Tin" với mục đích tạo dựng một thời điểm mới trong việc truyền giáo hoàn vũ. Sáng kiến của cô được nhiều người Đức mau mắn hưởng ứng. Năm 1832 bác sĩ Heinrich Hahn tại Aachen cùng với bạn bè sáng lập ra "Hội Phanxicô Xaviê - trợ giúp cho việc truyền giáo cuả Hội Thánh," cùng lúc ấy "Hội truyền giáo Ludwig" tại München cũng được thành lập. Chân lý của Missio đã được ra đời: một sáng kiến bắt nguồn từ bên dưới, từ người giáo dân. Hiện nay Missio tại Aachen và München có khoảng nửa triệu hội viên, họ dùng số tiền đóng nguyệt liễm hoặc tiền quyên góp để trợ giúp cho các Giáo Hội sơ khai bên Phi châu, Á châu và các Đại dương tộc.

Một cái nhìn xâu xa hơn

Vì quan tâm đến những vấn nạn thế giới, hội thánh - sau những buổi thảo luận - quyết định không chỉ giới hạn việc truyền giáo trong việc chăm sóc và giúp đỡ những người đói kém, bệnh hoạn và tị nạn, bởi vì chống đói giảm nghèo chưa phải là tất cả. "Nếu các anh đào cho chúng tôi một cái giếng để sinh tồn, thì các anh cũng phải giải thích cho chúng tôi hiểu ý nghĩa của sự sống còn này," lời tâm tình của các bạn bên Phi châu. Nếu chúng ta đáp ứng nhu cầu cần thiết này, thì việc truyền giáo sẽ đem lại nhiều huê lợi tốt đẹp hơn. Chính vì thế truyền giáo thời nay phải là reo rắc nơi con người một tin mừng làm nền tảng, hầu đáp ứng mọi điều kiện sinh hoạt trong cuộc sống.

Truyền giáo không còn là con đường một chiều nữa

Tại Âu châu lý trí của con người ngày càng khan hiếm dần, cuộc sống hưởng thụ và vô tư đem con người tưởng chừng không còn nghĩ đến ngày mai, hoàn toàn trái ngược so với các Giáo hội sơ khai. Hội thánh chẳng còn là Giáo hội Tây phương nữa, địa thế Âu châu đã được tương đối hóa, sự cạnh tranh của Thiên Chúa giáo đối với các tôn giáo và đạo lý khác không còn nữa. Điều cần thiết là đem lại cho thế giới một mẫu gương xác thực, hợp nhân tính. Đối với người tín hữu đó chính là Chúa Kitô. Ở điểm này Giáo hội sơ khai đang trên đường mang đầy hy vọng; bỗng nhiên người Âu châu phải học ngược lại nơi những người bạn tại Đệ tam quốc gia.

Ngày Chúa nhật dành cho việc truyền giáo hoàn vũ bắt đầu vào ngày mùng Một tháng Giêng

Ngày quan trọng nhất đối với Missio là Chúa nhật cuối cùng trong tháng Mười. Hơn 65 năm nay, trong ngày này người Công giáo trên toàn thế giới đều quyên góp tiền bạc hầu giúp đỡ cho khoảng 1.000 Địa phận nghèo trên thế giới. Mặc dầu vậy vẫn chưa đủ, ngày dành cho việc truyền giáo phải là mỗi ngày trong năm.

Công cuộc truyền giáo không chỉ nhằm giúp người nghèo tại Đệ tam quốc gia, nhưng còn muốn kêu mời người giàu biết chia cơm sẻ áo, chính vì thế, việc nhận thức được thời cuộc nơi người Đức và Âu châu đã chiếm một phần rất quan trọng trong sứ mạng truyền giáo của Hội Missio. Để đạt mục đích này, Hội thường tổ chức những buổi hội thảo, khoá huấn luyện, những chiến dịch dành cho thiếu nhi và thiếu niên, chẳng hạn buổi dạ vũ và âm nhạc, cuộc trao đổi và triển lãm, chuyến du lịch tham quan và thực tập, tạo điều kiện cho những cuộc thăm viếng từ các nhóm thiếu nhi Xưng tội lần đầu, Thêm sức, học sinh hoặc Hội đoàn trong những ngôi nhà của Missio tại Aachen và München. Tất cả những gì chúng ta làm: dâng Thánh lễ, lời kêu mời đóng góp, cuộc thảo luận trên truyền hình, tất cả đều nhằm mục đích giúp đỡ tinh thần cũng như vật chất cho các bạn thuộc Giáo hội sơ khai. Điều này khó có thể thực hiện được, nếu thiếu sự cộng tác nhiệt tình của vô số cộng tác viên thiện chí trong các Giáo xứ và tấm lòng hảo tâm nơi các bạn bè thân hữu cũng như các mạnh thường quân bên cạnh chúng ta.

Hy sinh vì lòng thành dành cho thế giới khác

Cho tất cả mọi sinh hoạt Hội Missio cần khoảng 200 triệu Đức Mã mỗi năm, để tạo điều kiện giúp đỡ cho gần 5.000 dự án, nhưng vì tài chánh eo hẹp nên một phần ba dự án bị bác bỏ. Đặc điểm của Hội là "đầu tư" nơi con người, nhất là việc đào tạo hầu nâng cao trình độ nơi giới trẻ. Bởi vì chỉ có nhửng người hiểu biết rộng rãi mới mau dẹp tan được cội rễ cũng như hậu quả của sự lạc hậu. Chính họ sẽ mang lại cho nhân loại một cuộc sống chan chứa niềm tin, đầy an lành và xứng đáng với phẩm giá của con người.

Địa chỉ liên lạc:
MISSIO
Internationales Katholisches Missionswerk e.V.
Päpstliches Werk der Glaubensverbreitung
(Hội Truyền Giáo công khai thuộc Giáo hội Công giáo)
Postfach 11 10
52012 Aachen

  
(Chuyển ngữ: Lm. Antôn Ðỗ Ngọc Hà)
Mục Vụ Công Giáo Việt Nam
miền Ðông Bắc Ðức
(www.DHGT-2005.net)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trang in (Printversion)
 
nach oben (top)
 
 Trang Trung Ương (Official Website): www.wjt2005.de    
 Trung Tâm Mục Vụ Borsum © (Impressum)