Cơ Quan CARITAS Quốc Tế
  

Luật sư của kẻ yếu thế trên thế giới

CARITAS Quốc Tế là một chi nhánh của Hội liên hiệp từ thiện CARITAS Đức (viết tắt: DCV). Cơ Quan Caritas Quốc tế chịu trách nhiệm về những công tác từ thiện ở ngoài nuớc.

Vào năm 1976 Hội từ thiện Caritas đã được Hội Ðồng Giám Mục Đức trao trách nhiệm chỉ đạo trong lãnh vực giải quyết giúp đỡ những trường hợp cứu trợ khẩn cấp cũng như những nơi gặp thảm họa trên khắp thế giới, lãnh vực này trước đó thuộc về Giáo Hội Công Giáo Đức.

Cơ Quan CARITAS Quốc Tế tập trung làm việc trong 2 lãnh vực chính:

  • Việc cứu trợ khẩn cấp và cứu trợ khi cỏ thảm nạn xảy ra là trọng tâm công tác. Tổ chức Caritas giúp đỡ những nạn nhân của các tai họa thiên nhiên như hạn hán, bão tố và lũ lụt.
  • Tổ chức này cũng giúp giải quyết những tai họa do chính con người tạo ra như: chiến tranh, nội chiến và cưỡng bức di cư.

Ở đây xin được nêu ra 3 khía cạnh quan trọng:

  • Sự phòng xa bằng cách nâng cao điều kiện sống của những người nghèo nhất trong một xã hội sẽ giúp làm giảm bớt những hậu quả do thảm họa tạo nên.
  • Sự trợ giúp để sinh tồn qua việc cung cấp lương thực, thuốc men cũng như y phục cho những nạn nhân nàỵ
  • Sau phần cứu trợ khẩn cấp là việc tái thiết để khôi phục lại tình trạng cũ bằng những biện pháp thích đáng được đề ra.

Bổ xung hệ thống xã hội là cột trụ thứ 2 trong các công tác của tổ chức Caritas Quốc Tế. Sự trợ giúp này nhằm tạo sự thay đổi lâu dài và cải tiến môi trường sống, đồng thời hỗ trợ cho việc hội nhập của các đoàn thể xã hội, qua việc khuyến khích về tinh thần tự lực cánh sinh.

Nguyên tắc kết hợp làm việc chung với các tổ chức bạn cũng là trọng điểm của tổ chức Caritas Quốc Tế. Việc dự thảo kế hoạch và thực hiện những phương án viện trợ luôn được tiến hành chung với các tổ chức bạn tại địa phương: vì những tổ chức này nắm vững tình trạng địa phương họ, hơn hẳn những tổ chức từ nước ngoài.

Ngoài ra nhờ hiện diện thường xuyên tại địa phương, những tổ chức bạn này bảo đảm được sự liên tục và hiệu quả lâu dài cho những biện pháp trợ giúp này. Nguyên tắc làm việc chung này còn nhằm mục đích kêu mời chính những nạn nhân tham gia vào việc soạn thảo kế hoạch.

Tất cả mọi biện pháp trên đều hướng về mục đích tạo cuộc sống tự lập cho những nạn nhân này: nhận giúp đỡ để rồi tự lực cánh sinh, chính là nguyên tắc hàng đầu ở đâỵ

Trong thời gian gần đây, chi phí hàng năm cho những dự án này tính ra khoảng 90 - 120 triệu Đức Mã (tức khoảng 45 - 60 triệu Euro). Trong đó, 55 - 60% là do tiền quyên góp được, 15 - 20% được trích từ ngân sách của Giáo Hội Công Giáo. 2/3 số tiền này được xử dụng cho những công tác cứu trợ khẩn cấp và trợ giúp cho những nơi gặp tai họa, còn 1/3 thì dành cho việc xây dựng lại hệ thống xã hội. Trọng tâm của những dự án viện trợ vào năm 1995 được dành cho Bosnien-Herzegovina (Nam Tư cũ) và cho những biện pháp giúp đỡ những nạn nhân của cuộc nội chiến ở Ruanda.

Địa chỉ liên lạc:
Deutscher Caritasverband, Caritas international
(Liên hội từ thiện Caritas Đức, Caritas Quốc Tế)
Postfach 420
79004 Freiburg

  
(Chuyển ngữ: Lm. Antôn Ðỗ Ngọc Hà)
Mục Vụ Công Giáo Việt Nam
miền Ðông Bắc Ðức
(www.DHGT-2005.net)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trang in (Printversion)
 
nach oben (top)
 
 Trang Trung Ương (Official Website): www.wjt2005.de    
 Trung Tâm Mục Vụ Borsum © (Impressum)