ĐGH Bênêđictô XVI thăm viếng Quê Hương
(09.09. - 14.09.2006)
 
Papst Benedikt XVI. in Bayern
(Der genaue Ablauf des Papstbesuchs)
   
06.9.06:  Cuộc thăm viếng cố hương xứ Công giáo Bavaria
của Đức Giáo Hoàng Bênêđict XVI
09.9.06:  ÐTC Bênêđitô XVI lên đường viếng thăm quê hương Ðức Quốc
09.9.06:  Bài diễn văn của Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI tại Phi Trường Quốc Tế München, Ðức Quốc
09.9.06:  Buổi Cầu Nguyện tại Quảng Trường Thánh Mẫu (Marienplatz) - Trung Tâm Thành Phố München
10.9.06:  Bài giảng của ÐTC Bênêđictô XVI vào ngày Chúa Nhật tại München
10.9.06:  Đức Thánh Cha Cử Hànnh Thánh Lễ Và Kinh Chiều Tại München
11.9.06:  ÐTC hành hương đến Ðền Thánh Ðức Mẹ Altötting
11.9.06:  Ngày Thứ 3 trong chuyến viếng thăm của ĐTC tại Đức
Hình Ảnh
  
09.9.06:  ĐGH đến Phi trường München
09.9.06:

Buổi Cầu Nguyện tại Mariensäule
(Trung Tâm München)

10.9.06: Thánh Lẽ Chúa Nhật
10.9.06: Chiều Chúa Nhật
11.9.06:  Đức Thánh Cha thăm Altötting
12.9.06: Đức Thánh Cha dâng Lễ tại Regensburg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nach oben (top)
 
 Trang Trung Ương (Official Website): www.wjt2005.de    
 Trung Tâm Mục Vụ Borsum © (Impressum)