Đức Tân Giáo Hoàng Bênêđictô XVI.
 
28.4.05:  Xe Golf (VW) của Đức Hồng Y Ratzinger đang được
đấu giá trong eBay
28.4.05:  Ước Mơ Của Hai Anh Em Georg và Joseph:
Chơi Đàn - Viết Sách
26.4.05:  Vị Cha Chung Hiền Lành và Khiêm Nhượng
Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI
25.4.05:  Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI Tiếp Kiến
Người Đồng Hương Đức
24.4.05:  Thánh Lễ Đăng Quang Giáo Hoàng Bênêđictô XVI 
22.4.05:  16 Giáo Hoàng Lấy Danh Hiệu Bênêđictô  
20.4.05:  Tân Giáo Hoàng Bênêđictô XVI sẽ vinh quy bái tổ
vào dịp Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới Kỳ XX tại Köln
  
19.4.05:  Tân Giáo Hoàng Bênêđictô XVI  
19.4.05:  Tiểu Sử Đức Tân Giáo Hoàng Bênêđictô XVI 
Hình Ảnh
  
27.4.05:  Buổi Triều Yết Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI
tại Quảng Trường Thánh Phêrô
25.4.05:  Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI Tiếp Kiến
Người Đồng Hương Đức
 
24.4.05:  Thánh Lễ Đăng Quang Giáo Hoàng Bênêđictô XVI 
21.4.05:  Giới báo chí thế giới nói về ĐGH Bênêđictô XVI  
20.4.05:  Thánh Lễ Mở Tay Giáo Hoàng  
19.4.05:  Habemus Papam, Tân Giáo Hoàng Bênêđictô XVI  
19.4.05:  Khói trắng bay lên mái nhà nguyện Sixtine  
15.4.05:  Chuẩn bị ống khói trên nhà nguyện Sixtine
   
Tiểu sử của ĐGH Bênêđictô XVI qua hình ảnh 
   
Hình Ảnh ĐGH Bênêđictô XVI
với Giáo Dân Việt Nam thuộc Vùng Bắc Đức
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nach oben (top)
 
 Trang Trung Ương (Official Website): www.wjt2005.de    
 Trung Tâm Mục Vụ Borsum © (Impressum)