Tin & Hình Ảnh Sinh Hoạt Đại Hội Giới Trẻ
  
Thứ sáu, 19.08.2005:
 
  Bài tường thuật 1:
Sinh hoạt với Đức Cha Mai Thanh Lương
  Bài tường thuật 2:
Sinh hoạt Giáo Lý với Đức Cha Nguyễn Chí Linh
 
Hình Ảnh
  
19.8.2005:  Chương Trình Văn Nghệ VN mừng ĐHGT-2005: 
- Văn Nghệ tổng quát
- Tiệc Thánh Thể, Tưởng Niệm Chúa Chết
- Trường Ca Giòng Máu Lạc Hồng

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nach oben (top)
 
 Trang Trung Ương (Official Website): www.wjt2005.de    
 Trung Tâm Mục Vụ Borsum © (Impressum)