Tin & Hình Ảnh Sinh Hoạt Đại Hội Giới Trẻ
  
Thứ năm, 18.08.2005:
 
  Diễn Văn Ðầu Tiên của ÐTC Bênêđictô XVI
khi vừa đặt chân xuống Quê Hương Ðức
tại Phi Trường Quốc Tế Bonn-Köln
  
  Diễn Văn của ÐTC Bênêđictô XVI Cho Các Bạn Trẻ
trong Lễ Hội Bên Bờ Sông Rhein
 
Hình Ảnh
  
18.8.2005:  Hình ảnh Giới Trẻ VN đón chào ĐGH Bênêđictô
18.8.2005:  Hình ảnh ĐTC Bênêđictô XVI đến Köln
18.8.2005:  Hình ảnh Sinh hoạt Giới Trẻ Việt Nam
18.8.2005:  Hình ảnh Kölner-Dom và Địa điểm Marienfeld
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nach oben (top)
 
 Trang Trung Ương (Official Website): www.wjt2005.de    
 Trung Tâm Mục Vụ Borsum © (Impressum)