Tin & Hình Ảnh Sinh Hoạt Đại Hội Giới Trẻ
  
Thứ ba, 16.08.2005:
 
  Bài tường thuật:
Thánh lễ khai mạc Giới Trẻ VN tại St. Elisabeth
 
Hình Ảnh
  
16.8.2005:  Thánh Lễ Khai Mạc ĐHGT-2005
do Đức Cha Josef Bode chủ tế tại Bonn
16.8.2005:  Thánh Lễ Khai Mạc ĐHGT tại Köln
16.8.2005:  Thánh Lễ Khai Mạc cho Việt Nam tại St. Elisabeth
16.8.2005:  Giới Trẻ Việt Nam Hành Hương Ba Vua
tại nhà Thờ chính tòa Kölner Dom
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nach oben (top)
 
 Trang Trung Ương (Official Website): www.wjt2005.de    
 Trung Tâm Mục Vụ Borsum © (Impressum)