Đoàn Giới Trẻ Việt Nam từ Đức
 tham dự DHGT-2008 tại Sydney
 
 Phần 5:
  Phần Đặc Biệt: Tham Quan Du Lịch
 
   
 Phần 4:
  Trở về Việt Nam sau ĐHGT-2008
 
   
 Phần 3:
  Báo chí Úc tường thuật về ĐHGT-2008
 
   
 Tâm tình chia sẻ:
  Sức mạnh của Chúa Thánh Thần
 
   
Hinh anh DHGT-2008 tai Sydney
 Phần 2: Tham Dự ĐHGT-2008 tại Sydney
  Hình ảnh ĐHGT-2008 tại Sydney
 
   
Hinh anh tham VN
 Phần 1: Tham Quan Việt Nam
  Bericht (auf Deutsch)
  Bài tường thuật (tiếng Việt)
  Cuộc Hội Ngộ Khó Quên Tại Sài Gòn
   
  Chuyến công tác xã hội của Bông Hồng
Xanh với Đoàn WYD 2008 từ Đức về
 
Tin & Hình Ảnh ĐHGT 2008 tại Sydney
 
 

Bài Hát Chủ Đề ĐHGT-2008: "Receive The Power"

  Thánh giá Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới đến lục địa Châu Phi
  Ðêm Ðón Mừng World Youth Day Sydney 2008
  LOGO của ĐHGT Thế Giới 2008 tại Sydney
  Các Chủ đề cho Ngày ĐHGT Thế Giới 2006, 2007 và 2008
   
 
Hình Ảnh
  
  LOGO của ĐHGT-2008 và Thánh Giá Giới Trẻ
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nach oben (top)
 
 Trang Trung Ương (Official Website): www.wjt2005.de    
 Trung Tâm Mục Vụ Borsum © (Impressum)