Tin & Hình Ảnh ĐHGT 2007

 
  GẶP GỠ GIỚI TRẺ BRAZIL CỦA ĐỨC THÁNH CHA
(10.05.2007)
  Giới Trẻ Việt Nam tại GP Essen tham dự ngày Giới Trẻ
(01.04.2007)
  Sứ Điệp của ĐGH Bênêđictô XVI nhân Ngày Giới Trẻ 2007
  Ngày Giới Trẻ Thế Giới tại RÔMA
(Chúa nhật Lễ Lá, 01.04.2007)
  Giới Trẻ Bảo Lộc mừng ngày Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 22
(Chúa nhật Lễ Lá, 01.04.2007)
  Ngày Giới Trẻ Giáo Hạt ĐÀLẠT
(Chúa nhật Lễ Lá, 01.04.2007)
  Ngày Đại Hội Giới Trẻ Giáo Phận BÀ RỊA
(Chúa nhật Lễ Lá, 01.04.2007)
  Phỏng vấn Cha đặc trách Giới Trẻ Giáo Hạt ĐÀLẠT
(Chúa nhật Lễ Lá, 01.04.2007)
  Ngày Quốc Tế Giới Trẻ 2007 Tại Giáo Hạt Di Linh
(Chúa nhật Lễ Lá, 01.04.2007)
  Đại Hội Giới Trẻ Giáo Phận MỸ THO
(Chúa nhật Lễ Lá, 01.04.2007)
  Ngày Giới Trẻ Thế Giới: Sinh viên Huế lãnh bí tích hòa giải
(Chúa nhật Lễ Lá, 01.04.2007)
  Đại Hội Giới Trẻ Tổng Giáo Phận SÀIGÒN
(31.03.2007)
  Đại Biểu Giới Trẻ Việt Nam tham dự
Hội Nghị Quốc Tế Giới Trẻ lần thứ IX tại Roma

(31.03.2007)
  ĐTC Biển Đức 16 gặp gỡ các Bạn Trẻ tại Rôma
(29.03.2007)
 

Giáo xứ Vân Cương sống tuần lễ Yêu thương-Phục Vụ
(25.03.2007)

  Thánh Lễ Giới Trẻ Sydney trong Mùa Chay
(25.03.2007)
  Giới trẻ Hà Nội tổ chức buổi gặp gỡ
để kỷ niệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu

(25.03.2007)
  Giới Trẻ Hạt Đà Lạt Tham Dự Nghi Thức Thống Hối
Cộng Đồng Mùa Chay Thánh

(23.03.2007)
  Giới Trẻ Hạt Đàlạt tham dự Mùa Chay Thánh
(23.03.2007)
  Sinh Viên Công Giáo Hà Nội tĩnh tâm Mùa Chay
(13. - 17.03.2007)
  Giới Trẻ Giáo Xứ Bà Trà Tĩnh Tâm Mùa Chay 2007
(11.03.2007)
  ĐTC Biển Đức XVI cầu nguyện với các sinh viên Âu Á
(10.03.2007)
  Giới trẻ Giáo Phận Phú Cường tĩnh tâm Mùa Chay 2007
(09.03.2007)
  Sinh hoạt Giới Trẻ Giáo Phận Mỹ Tho
(03.03.2007)
  Giới Trẻ Giáo Phận Huế Được Lớn Lên
Trong Tình Yêu Nhờ Các Chuyên Gia Tâm Lý

(13.02.2007)
  Thánh Giá ngày Quốc Tế Giới Trẻ
mang làn gió đạo đức mới cho thanh niên Guam
  Chủ đề Ngày ĐHGT Thế Giới 2007 theo cấp Giáo Phận
 
Hình Ảnh
  
  ĐGH gặp gỡ Giới Trẻ Brazil
(Sao Paulo, 10.05.2007)
  Giới Trẻ VN tham dự ngày Giới Trẻ của GP Hildesheim
(Hildesheim, 04.04.2007)
  Giới Trẻ VN tại GP Essen tham dự ngày Giới Trẻ
(Kettwig, 01.04.2007)
  Ngày Giới Trẻ Thế Giới tại Rôma
(Chúa Nhật Lễ Lá, 01.04.2007)
  Giới Trẻ Bảo Lộc mừng ngày Giới Trẻ Thế Giới
(Chúa Nhật Lễ Lá, 01.04.2007)
  Ngày Giới Trẻ Giáo Phận Đàlạt
(Chúa Nhật Lễ Lá, 01.04.2007)
  Đại Hội Giới Trẻ Tổng Giáo Phận Sàigòn
(31.03.2007)
  Thánh Lễ Giới Trẻ Sydney trong Mùa Chay
(25.03.2007)
  Ngày gặp gỡ Giới trẻ Hà Nội
(25.03.2007)
  Sinh Hoạt Giới Trẻ Giáo Phận My Tho
(03.03.2007)
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nach oben (top)
 
 Trang Trung Ương (Official Website): www.wjt2005.de    
 Trung Tâm Mục Vụ Borsum © (Impressum)