Những Dư Âm Về Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới 2005
  
 
  Chúng tôi tham dự Ðại Hội Giới Trẻ 2005 Tại Ðức
  
  Bé Victor 6 tuổi khỏi bệnh nan y ung thư sau khi được Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI chúc lành trên trán
  
  Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới một niềm Hy Vọng cho
Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam Hải Ngoại
  
  Sứ Mạng Ra Đi...
hay là cuộc “Vinh Quy Bái Tổ” trở về thăm cố hương
  
  Buổi Lưu Diễn Văn Nghệ khó quên tại Bonn
dịp ĐHGT-2005 của Ban Văn Nghệ Tổng Hợp Bremen
  
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nach oben (top)
 
 Trang Trung Ương (Official Website): www.wjt2005.de    
 Trung Tâm Mục Vụ Borsum © (Impressum)